Nieuws

Verlaag uw box 3-belasting

Is de box 3-belasting ook u een doorn in het oog? Verlaag dan vóór 1 januari 2017 de grondslag voor box 3. Gebruikt u uw geld voor de aankoop van bijvoorbeeld sieraden of een auto, dan hoeft u daar geen belasting over te betalen. Maar u kunt uiteraard ook uw kind(eren) iets schenken, zodat u er beiden plezier aan beleeft. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. Vraag ernaar bij uw RB-adviseur.

Nieuwe vermogensrendementsheffing

 

Sinds de invoering van de vermogensrendementsheffing werden vermogensbestanddelen in box 3 belast op basis van een forfaitair rendement van 4%, ongeacht het feitelijke rendement. Over dit forfaitaire rendement is dan 30% belasting verschuldigd. Per saldo leidden deze regels tot een belastingheffing van 1,2% over de waarde van deze vermogensbestanddelen. Met name door de daling van de rente op spaartegoeden werd deze belastingheffing als zeer onrechtvaardig ervaren. Het kabinet heeft daarom vorig jaar een wijziging doorgevoerd, die per 1 januari 2017 van kracht wordt. Het heffingsvrij vermogen is verhoogd. Hoeveel belasting er verschuldigd is, is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een belast vermogen in box 3 tot € 75.000 (per persoon) bedraagt de verschuldigde belasting volgend jaar 0,86%. Is het vermogen groter, dan stijgt dit percentage echter al tot 1,38%. Voor zeer grote vermogens (boven € 975.000) neemt dit percentage zelfs toe tot 1,617%.

Accountantskantoor Beurskens Velden (gemeente Venlo)

 

Het pand van Accountantskantoor

Beurskens aan de Rijksweg 88

in Velden waar klanten voor de

deur kunnen parkeren.

Copyright © Accountantskantoor Beurskens