Nieuws

Pensioenleeftijd omhoog

De AOW-­leeftijd is per 1 januari 2018 omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. "De verhoging van de pensioenleeftijd is nodig omdat de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking stijgt," aldus de overheid.

Bezwaar tegen WOZ maken

 

In deze periode worden door de gemeenten de nieuwe WOZ-beschikkingen voor het jaar 2018 verzonden. Deze beschikkingen bevatten de WOZ-waarde van onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2017. De afgegeven beschikkingen worden niet alleen door de gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelasting, maar ook door de Belastingdienst. Zo zijn de beschikkingen relevant voor bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Gezien het steeds grotere belang van de beschikking, loont het de moeite om te beoordelen of de waarde van de onroerende zaak juist is vastgesteld en eventueel bezwaar te maken.

 

Accountantskantoor Beurskens Velden (gemeente Venlo)

 

Het pand van Accountantskantoor

Beurskens aan de Rijksweg 88

in Velden waar klanten voor de

deur kunnen parkeren.

Copyright © Accountantskantoor Beurskens