Nieuws

Schenken voor eigen woning

Vanaf 2017 mag weer € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor een eigen woning. De schenking mag geen opschortende voorwaarde bevatten. Een ontbindende (schriftelijke) voorwaarde mag wel, als deze bepaalt dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet conform de voorwaarden voor de vrijstelling is besteed voor een eigen woning. 

 

Minder box 3-belasting in 2018


De staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementen van box 3 voor het jaar 2018 bekendgemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen wordt 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%). Hierdoor hoeft u over 2018 minder belasting over uw vermogen te betalen.

 

Meer onderwerpen over belastingen vindt u in de Fiscaal Actueel 2e kwartaal 2017.

 

Accountantskantoor Beurskens Velden (gemeente Venlo)

 

Het pand van Accountantskantoor

Beurskens aan de Rijksweg 88

in Velden waar klanten voor de

deur kunnen parkeren.

Copyright © Accountantskantoor Beurskens