Nieuws

Bezwaar box 3 maken

U kunt pas bezwaar maken tegen de box 3-heffing als u de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2017, 2018, 2019 of 2020 hebt gekregen. Dat kunt u online doen met uw DigiD. Let erop dat u bezwaar maakt binnen 6 weken na de datum die op uw definitieve aanslag staat. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/bezwaar-box-3-heffing

Vermogensrendementsheffing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod, Hoge Raad biedt rechtsherstel

 
De in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De wettelijke regeling houdt kort gezegd in dat, afhankelijk van de omvang van het vermogen, verondersteld wordt dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht wordt daarmee te behalen (het forfait). Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijke keuze van belastingplichtigen of het daadwerkelijke rendement. De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van fundamentele rechten. Vaststaat welk rendement de belanghebbende in deze zaak werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belastingplichtige door alleen over dat werkelijke rendement belasting te heffen. Het hele artikel kunt u lezen op: https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/december/vermogensrendementsheffing-box-3-2017-2018-strijd-eigendomsrecht/

Accountantskantoor Beurskens Velden (gemeente Venlo)

 

Het pand van Accountantskantoor

Beurskens aan de Rijksweg 88

in Velden waar klanten voor de

deur kunnen parkeren.

Copyright © Accountantskantoor Beurskens