Skip to content

Accountantskantoor Beurskens

Onze diensten

Accountancy

Uw jaarrekening samenstellen en u op grond daarvan een gedegen bedrijfseconomisch advies geven is de kerntaak van ons als accountantskantoor.

Daarbij wordt door ons uitgegaan van de vijf fundamentele beginselen zoals deze zijn vastgelegd in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants:

integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants: www.nba.nl.

Concreet kunnen wij het volgende voor u betekenen:

Wij ontzorgen u op financieel en administratief gebied. Concreet kunnen wij het volgende voor u betekenen:

U kunt contact opnemen met de heer R.P.J. Duijmelinck, Accountant-Administratieconsulent