Nieuws

Nadelen OVOB

Door gebruik te maken van de OVOB (nieuwe KOR) krijgt u te maken met de zogenaamde herziening van eerder teruggevraagde btw van zonnepanelen. Dat kan betekenen dat 1/5 gedeelte bij niet-geïntegreerde zonnepanelen (bij geïntegreerde zonnepanelen is dat 1/10 deel) van de eerder terugontvangen btw van de zonnepanelen jaarlijks terugbetaald moet worden tenzij dat jaarlijks minder dan € 500 zou zijn. Wanneer de grens van deze  € 500 per jaar overschreden wordt, is het niet verstandig om gebruik te maken van de OVOB. Wij geven u graag advies.

Salarisadministratie

 

Voor de meeste ondernemers is de salarisadministratie te complex om er even bij te doen. Ze besteden die daarom liever vaak uit aan een deskundige partij. Wij verzorgen desgewenst uw gehele personeel- en salarisadministratie van het arbeidscontract tot de uitbetaling van het salaris. Maar u kunt uiteraard ook een aantal zaken zelf doen en bijvoorbeeld alleen het berekenen en administreren aan ons overlaten. Kortom wij bieden u de nodige flexibiliteit. U kunt kiezen uit de volgende diensten:

 

  • Verzorgen van de salarisadministratie
  • Produceren van salarisstroken


  • Verzorgen van loonjournaalposten voor uw financiële administratie
  • Verzorgen van het jaarwerk aan het einde van het jaar
  • Aanleveringen aan de belastingdienst, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en overige instanties
  • Bijhouden van CAO ontwikkelingen en doorvoeren daarvan in de administratie
  • Ondersteuning bij de aanname en eventueel ontslag van personeel
  • Ondersteuning en advies bij wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken, zoals ziekteverzuimregelingen en Arbowetgeving

U kunt contact opnemen met de heer W.P.M. Hukkelhoven, salarisadministrateur

Copyright © Accountantskantoor Beurskens